راوی: حجت الاسلام صالحی (مدرس حوزه ی علمیه خراسان)

آیت الله سید محمدباقر حجت از علمای بزرگ مشهد بود. عنایتی از حضرت رضا علیه السلام را بدین بیان نقل نمود: 

وقتی که من در کربلا بودم سرهنگی از تهران برای زیارت به کربلا آمده بود و در مدّت اقامتش در کربلا به نماز جماعت من حاضر می شد. وقتی که من از کربلا در مشهد سا کن شدم، همان سرهنگ