حضرت امام رضا (ع) شام شب را لازم می دانست؛ ولی بر کم خوردنش تاکید می کرد، و می فرمود: (( کسی که می خواهد تندرستی و بدنی لاغر و چابک داشته باشد، از شام شبش کم کند. ))

دوستان ما تاکید بسیار زیادی بر مفید بودن مطلب و مختصر بودن آن داریم. به همین دلیل محتوا های تولیدی از تحقیق های خودمان هستش و اعتقادی به زیاد مطلب نوشتن نداریم؛ از این رو اگر نظری دارید با ما در میان بگذارید تا مطالب باب میل و خواست شما تهیه شود.

ممنون که با ما هستید ...

منبع : طب الرضا، ص15